Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Formacja > Skrutynia

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Skrutynia

Charakterystyką formacji seminaryjnej są tzw. "skrutynia" czyli indywidualne rozmowy urzędowe, dotyczące całości lub części systemu formacji do kapłaństwa.

Rozmowy z biskupem

Oprócz wielu rozmów, które Biskup diecezjalny przeprowadza z alumnami w trakcie ich formacji przy różnych okazjach, Biskup przeprowadza też ważne indywidualne rozmowy urzędowe ze starszymi alumnami, którzy przygotowują się bezpośrednio do święceń diakonatu i prezbiteratu, a więc pod koniec V i pod koniec VI roku formacji.

Rozmowy z ojcami duchownymi

Za formację duchową alumnów odpowiedzialny jest Ksiądz Rektor i wszyscy Księża Przełożeni, ale bezpośrednio sprawami życia wewnętrznego alumnów i całością praktyk religijnych w Seminarium kierują Ojcowie Duchowni. W ramach formacji duchowej każdy z alumnów przynajmniej dwa razy w semestrze prowadzi z właściwym mu ojcem duchownym regularne rozmowy o sprawach swego życia duchowego. Są to rozmowy objęte sekretem duchowym.

Rozmowy z wychowawcami

Wychowawcy przeprowadzają regularne spotkania z kursami, których są opiekunami, a także rozmowy prywatne dotyczące postępów w formacji ludzkiej, intelektualnej i duszpasterskiej. Są to rozmowy urzędowe, nie objęte sekretem duchowym, do których Rada Moderatorów odwołuje się w procesie dopuszczania alumnów do kolejnych etapów drogi ku kapłaństwu.