Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Formacja > Rada Pedagogiczna

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Rada Pegadogiczna

Do Rady Pedagogicznej należą wykładowcy przedmiotów teologicznych i humanistycznych, którzy na zaproszenie Rektora WSD gromadzą się na regularnych spotkaniach z okazji dopuszczania alumnów do kolejnych etapów drogi ku kapłaństwu. Rada Pedagogiczna jest, obok Rady Moderatorów, ciałem doradczym Biskupa w sprawach zarówno naukowych, jak i ogólnych, dotyczących poszczególnych kandydatów do posług i święceń. Rolą Rady jest zatem rozeznanie i zajęcie stanowiska w kwestiach przedstawienia alumnów jako odpowiednich do przejścia na dalszy etap procesu formacyjnego.

Rada Pedagogiczna zbiera się w następujących terminach:

 
Obradom grona Wykładowców przewodniczy Rektor WSD w obecności Biskupa Diecezjalnego, Biskupa pomocniczego oraz Rady Moderatorów. Obrady Rady są objęte sekretem urzędowym.
 
W czasie trwania Rady Pedagogicznej, której decyzje mają ważny wpływ na dalszy proces formacji, alumni trwają na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, prosząc o dary Ducha Świętego dla uczestników Rady, aby rozeznanie ich powołania było zgodne z wolą Bożą.