Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Formacja > Formacja ludzka

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Formacja ludzka

Formacja ludzka stanowi naturalny fundament formacji kapłańskiej. Bez dojrzałego człowieczeństwa bowiem nie może być mowy o dojrzałym chrześcijaństwie ani dojrzałym kapłaństwie. Celem formacji ludzkiej zatem jest osiągnięcie dojrzałości w sferze zmysłowo-uczuciowej, relacji międzyosobowych, znajomości siebie, dokonywania wyborów, poczucia odpowiedzialności, rzetelności, prawości, itd. Właśnie po to, żeby posługa duszpasterska „była po ludzku jak najbardziej wiarygodna i łatwa do przyjęcia, kapłan winien kształtować swoją ludzką osobowość w taki sposób, by stawać się dla innych  pomostem, a nie przeszkodą w ich spotkaniu z Jezusem Chrystusem Odkupicielem człowieka” (Pastores Dabo Vobis 43).

Rozwojowi dojrzałego człowieczeństwa sprzyja przede wszystkim aktywne uczestnictwo w podstawowych formach życia seminaryjnego, wyznaczonych przez regulamin WSD Diecezji Świdnickiej, tak na forum własnego rocznika, jak też całej wspólnoty seminaryjnej.
 
Alumni w ramach formacji ludzkiej kształtują własną emocjonalność, wrażliwość na potrzeby współbraci, umiejętność słuchania i kontaktu z drugim człowiekiem, wszechstronną współpracę, krytyczny stosunek do własnej osoby, dojrzałe przyjmowanie uwag innych osób, a zwłaszcza wychowawców seminaryjnych.
Rozwijają także swoje zdolności osobiste, poznają kulturę narodową i uczą się chrześcijańskiej kultury bycia. 
 
Jednym z czynników ludzkiego rozwoju jest praca, tak fizyczna jak i intelektualna. Dlatego też stanowi ona integralny element formacji do kapłaństwa. Wykonywana sumiennie i z poświęceniem jest obowiązkiem każdego alumna. Ofiarne zaangażowanie w różnego rodzaju prace jest także jednym z niezawodnych kryteriów autentyczności powołania. 
 
Bardzo ważną rolę w kształtowaniu osobowej dojrzałości alumna pełni pobyt poza Seminarium w czasie ferii i wakacji, podczas których zobowiązany jest on do wypełniania praktyk duchowych przewidzianych regulaminem WSD oraz do dnia skupienia. Jest to czas sprawdzania autentyczności wypracowanych cech charakteru oraz stopnia odpowiedzialności za własne powołanie. 
 
Integralną częścią formacji ludzkiej jest również praca nad właściwym, tzn. ukształtowanym w duchu zasad wiary i moralności chrześcijańskiej, przeżywaniem własnej płciowości. Umiejętność ta stanowi naturalną podstawę do przyjęcia i rozwijania daru celibatu kapłańskiego.
 
Cała działalność formacyjna swą bazę znajduje w kształtowaniu u alumna prawdziwego i pełnego człowieczeństwa. Formacja ludzka jest więc bardzo istotną częścią wychowania - zakłada wiele wysiłków zmierzających do zbudowania fundamentu dla odpowiedzialnego kapłaństwa. Alumni pracują fizycznie, uczą się odpowiedzialności, wzajemnego poszanowania i umiejętności współpracy. Podejmują wiele inicjatyw - tworzą drużynę piłkarską, teatr seminaryjny, wydają własne pismo.