Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Formacja > Formacja duszpasterska

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Fomacja duszpasterska

Zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej formacja alumnów w Seminarium Duchownym powinna być prowadzona w duchu duszpasterskim (por. DFK 4,19; KPK 255; PDV 57). Przygotowaniu do przyszłej posługi duszpasterskiej służą zwłaszcza przedmioty połączone z ćwiczeniami praktycznymi: teologia pastoralna, homiletyka, katechetyka, liturgika, śpiew i inne. 
 
Edukacja seminaryjna realizowana jest w perspektywie przyszłej pracy duszpasterskiej absolwentów. Formacja duszpasterska (pastoralna) związana jest z przygotowaniem bezpośrednim alumna do pracy wśród wiernych naszej diecezji.
 

Młodsi alumni

Alumni roku I, II, i III zasadniczo nie włączają się w zewnętrzne działania duszpasterskie, natomiast przez wytrwałą pracę na sobą, intensywne studium oraz uczestnictwo w różnych formach życia seminaryjnego, przygotowują się do przyszłej posługi pastoralnej.
 

Praktyki duszpasterskie

Obok wykładów i ćwiczeń ważnym elementem formacji pastoralnej są praktyki duszpasterskie. Odbywają je alumni roku V i VI w wyznaczonych przez władze WSD parafiach Diecezji Świdnickiej według następującego porządku.
  • Akolici: we wrześniu przez 4 tygodnie.
  • Diakoni: we wrześniu i styczniu po 4 tygodnie oraz w okresie Wielkiego Postu;
 

Rekolekcje i pielgrzymki

W czasie wakacji alumni roku IV i V uczestniczą w rekolekcjach oazowych lub innych stowarzyszeń i ruchów religijnych, albo też w Pieszej Pielgrzymce Świdnickiej na Jasną Górę. 
 

Rekolekcje powołaniowe

Alumni roku III przygotowują wraz z ojcami duchownymi i opiekunem kursu międzysemestralne rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej, prowadzą spotkania w grupach i towarzyszą młodzieży poprzez organizację czasu i świadectwo.

Wyjścia charytatywne

W trakcie roku akademickiego alumni w oznaczonym czasie i według ustalonego przez Ks. Rektora porządku, prowadzą działalność charytatywną w wybranych domach opieki społecznej, domach dziecka, świetlicach i więzieniach; roznoszą Komunię św. w wyznaczonych szpitalach; biorą udział w akcji powołaniowej oraz wspomagają działalność ekumeniczną i misyjną.