Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Formacja > Formacja duchowa

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Formacja duchowa

Podstawą wszystkich wysiłków pracy nad sobą jest formacja duchowa, która zmierza do ukształtowania w kandydacie do kapłaństwa tożsamości sługi Chrystusa. alumni przez codzienną modlitwę, lekturę duchową, medytację słowa Bożego a przede wszystkim Eucharystię starają się jak najpełniej uformować swoje serce na wzór Mistrza. ważnym elementem formacji duchowej są także cotygodniowe nabożeństwa pokutne połączone z celebracją sakramentu pokuty oraz dni skupienia i rekolekcje.

Praktyki duchowe

W imię odpowiedzialności za rozwój swego powołania oraz nieustannej troski o pogłębianie życia modlitwy, alumn jest zobowiązany do wypełniania następujących ćwiczeń duchowych i praktyk religijnych:

A. Codzienne wspólne praktyki duchowe

a) modlitwy poranne,
b) uczestnictwo we Mszy św.,
c) rozmyślanie,
d) modlitwy południowe ze szczegółowym rachunkiem sumienia,
e) nawiedzenie Najświętszego Sakramentu po obiedzie i kolacji,
f) modlitwy wieczorne z ogólnym rachunkiem sumienia i apelem jasnogórskim.
 

B. Codzienne prywatne praktyki duchowe

a) lektura Pisma św. i czytanie duchowne przez pół godziny,
b) jedna część Różańca św. i litania do Najświętszej Maryi Panny,
c) nawiedzenie Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia
 

C. Tygodniowe wspólne praktyki duchowe

a) nieszpory niedzielne i świąteczne,
b) wspólna modlitwa Liturgii Godzin w ustalone dni,
c) czwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu,
d) środowe nabożeństwo pokutne przed sprawowaniem Sakramentu Pojednania i adoracja
Najświętszego Sakramentu,
e) konferencja ascetyczna Ojca Duchownego,
f) czwartkowa jutrznia lub nabożeństwo,
g) piątkowe i sobotnie nabożeństwo eucharystyczne.
 

D. Okresowe wspólne praktyki duchowe

a) nabożeństwa wielkopostne (Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa),
b) nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe,
c) nowenny przed ważniejszymi uroczystościami,
d) okolicznościowe nabożeństwa w katedrze,
e) miesięczne dni skupienia,
f) rekolekcje na początku roku akademickiego, w Wielkim Poście, dla właściwych roczników
przed przyjęciem posług i święceń,
g) pielgrzymki do sanktuariów:
  • II rok pod koniec sierpnia
  • III rok po obłóczynach
  • neoprezbiterzy po święceniach
  • cała wspólnota w dniu Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kleryków
  • cała wspólnota do wybranego sanktuarium
 

E. Okresowe prywatne praktyki duchowe

a) Droga Krzyżowa,
b) nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego,
c) osobiste dni skupienia,
d) dobrowolne wyrzeczenia i umartwienia.