Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Formacja > Annus propedeuticus

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Annus propedeuticus: rok wstępny

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu przygotowanie [do kapłaństwa] nie nastręczało specjalnych trudności, jako że kandydaci do kapłaństwa wywodzili się przeważnie z niższych seminariów, a życie wspólnot kościelnych pozwalało wszystkim bez wyjątku zdobyć wystarczającą wiedzę i wychowanie chrześcijańskie. Obecnie prawie wszędzie sytuacja uległa zmianie” – pisał Jan Paweł II w adhortacji „Pastores dabo vobis” (62). Zmiany cywilizacyjne wymuszają także zmiany kształtu przygotowania kandydatów do kapłaństwa. 

Jednym z owoców refleksji Kościoła nad formacją przyszłych kapłanów był postulat sformułowany przez Synod Biskupów z 1990 roku, aby właściwą formację alumnów w seminarium poprzedzał odpowiedni okres przygotowawczy. W ślad za zwerbalizowaniem tej propozycji w adhortacji Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, będącej w istocie konstytucją wszystkich seminariów duchownych na świecie, niektóre konferencje biskupów wprowadziły obowiązkowy okres propedeutyczny, poprzedzający właściwą formację seminaryjną. Czas ten obejmuje formację duchową ułatwiającą rozeznanie powołania, pozwala także na uzupełnienie braków w formacji intelektualnej, religijnej i kulturowej kandydata.
 
W środowisku seminaryjnym takim okresem jest pierwszy rok formacji, w czasie którego alumni mieszkają w oddzielnym budynku, mają własną kaplicę, w której każdego dnia spotykają się na Eucharystii i modlitwach, mają swojego ojca duchownego, który wygłasza do nich konferencje. Nie biorą też udziału w działalności różnych agend seminaryjnych. Jest to czas swoistego nowicjatu, w którym w oderwaniu od dotychczasowych zajęć mogą poświęcić czas wyłącznie wychowaniu do życia we wspólnocie i pogłębieniu duchowego życia.