Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
DWiR > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika - rok 2018

19.02.2018 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W „Domu Ziarna” odbyło się trzecie w tym roku spotkanie z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”. Tym razem przedmiotem wykładu i dyskusji stał się problem „Czy Bóg różnych religii to ten sam Bóg?”.

Ks. Rektor Tadeusz Chlipała rozpoczął spotkanie od modlitwy i powitania tak licznie zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Po przedstawieniu i odczytaniu biogramu prelegenta, miał miejsce wykład ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka, wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, członka Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz zarządu Polskiego Towarzystwa Dogmatyków. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

POSŁUCHAJ NAGRANIA Z SYMPOZJUM:

04.06.2018 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W „Domu Ziarna” odbyło się ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”. Tym razem przedmiotem wykładu i dyskusji stał się problem: „Czy w obliczu cierpienia można Boga nazywać dobrym ojcem?”.

Konferencję rozpoczął Ks. Rektor Tadeusz Chlipała, który powitał wszystkich przybyłych. Po przedstawieniu i odczytaniu biogramu prelegenta, miał miejsce wykład prof. dr. hab. Jacka Wojtysiaka, kierownika katedry Teorii Poznania KUL. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą o. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CFM, Prorektor ds. studenckich PWT.

15.10.2018 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy rozpoczęliśmy II część programu popularno-naukowego – Drogami Wiary i Rozumu. W tym roku akademickim tematyka spotkań dotyczyć będzie prawdy wiary: „Wierzę w Jezusa Chrystusa”.

Spotkanie rozpoczęło się słowem powitania przez ks. Rektora Tadeusza Chlipałę, który skierował je do tak licznie zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Wicerektor Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, zapowiedział cały cykl wykładów na najbliższy rok. Dzisiejszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, biblista i wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił wykład pt. „Kiedy Jezus stał się Bogiem? – o tym czy Biblia wprost mówi o bóstwie Jezusa”. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i skierowaniu zaproszenia na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą ks. prałat Jan Bagiński.

 

10.12.2018 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się drugie spotkanie z cyklu Drogami Wiary i Rozumu. Tym razem została podjęta problematyka cudów eucharystycznych.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i słowami powitania przez ks. Rektora Tadeusza Chlipałę. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu Drogami Wiary i Rozumu, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Dzisiejszy wykład pt. „Czy nauka może wyjaśnić cud eucharystyczny? Lekarz o obecności Jezusa w Eucharystii” wygłosiła Pani lekarz medycyny, kardiolog Barbara Engel, ordynator oddziału kardiologii w Legnicy i członkini komisji powołanej do zbadania wydarzenia eucharystycznego w kościele św. Jacka w Legnicy. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejne wykłady z cyklu Drogami Wiary i Rozumu, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

Wybierz kronikę