Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
DWiR > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika - rok 2017

11.12.2017 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”. Tym razem przedmiotem wykładu i dyskusji stał się problem „Czy to, co Pismo święte mówi o Bogu jest prawdą”.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i słowami powitania przez ks. Rektora Tadeusza Chlipałę zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Po przedstawieniu i odczytaniu biogramu prelegenta, miał miejsce wykład ks. dr. Piotra Kota, biblisty i Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

POSŁUCHAJ NAGRANIA Z SYMPOZJUM:

23.10.2017 (poniedziałek)
Spotkanie DWiR

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się I spotkanie z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”. Jest to program popularno-naukowy, który ma za zadanie pomóc w głębszym zrozumieniu przeżywania prawd wiary.

Spotkanie rozpoczęło się słowem powitania przez ks. Rektora Tadeusza Chlipałę, który skierował je do tak licznie zgromadzonych w auli seminaryjnej słuchaczy. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu „Drogami Wiary i Rozumu”, zapowiedział cały cykl wykładów, wyjaśniając ich przedmiot i cel. Dzisiejszym prelegentem był ks. dr Grzegorz Szumera, filozof i rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, który wygłosił wykład pt. Czy można udowodnić istnienie Boga?”. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i skierowaniu zaproszenia na kolejne wykłady z cyklu „Drogami Wiary i Rozumu”, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

Zob. także relację w Gościu Świdnickim.

Wybierz kronikę