Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
DWiR > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika - rok 2019

18.02.2019 (poniedziałek)
Spotkanie Drogami Wiary i Rozumu

W poniedziałkowe popołudnie w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyło się trzecie spotkanie z cyklu Drogami Wiary i Rozumu. Tym razem została podjęta problematyka istnienia dowodów na zmartwychwstanie Jezusa.

Spotkanie rozpoczęło się słowami powitania skierowanymi do licznie zgromadzonego audytorium przez ks. dr. Tadeusza Chlipałę – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Następnie ks. Marcin Dolak, koordynator programu Drogami Wiary i Rozumu, wyjaśnił temat dzisiejszego spotkania. Wykład zatytułowany „Czy są dowody na zmartwychwstanie Jezusa?” wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Drugą część programu stanowił panel dyskusyjny. Po słowach podsumowania i zaproszenia zebranych na kolejny wykład z cyklu Drogami Wiary i Rozumu, spotkanie zakończył modlitwą ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

 

 

Wybierz kronikę